Misterium

God Is My DJ

Genres musicaux : Ambient - New Age - Spiritual - Classic - World

Brossa Quartet de corda - Falsalarma - Jordi Domènech - Gregori Ferrer: "Retaule d'Avars".


During this week from the 25th of February to the 3th of March, at 12:00 AM and 12:00 PM on Misterium, and the following week at 8:00 AM and 8:00 PM (Madrid Time) on Misterium II, you can listen to excerpts from the new album of Brossa Quartet de corda - Falsalarma - Jordi Domènech - Gregori Ferrer: "Retaule d'Avars".

Brossa Quartet de corda - Falsalarma - Jordi 

Domènech - Gregori Ferrer: Retaule d'Avars

Brossa Quartet de corda - Falsalarma - Jordi Domènech - Gregori Ferrer
"Retaule d'Avars"

 

 

 Review from www.brossaquartet.com

 

Retaule d'Avars (retablo de avaros)
Canciones inspiradas en la crisis económica


L'avarícia, aquell desig excessiu d'adquirir riqueses, és el pecat capital que ha protagonitzat l'últim i arriscat projecte del BROSSA QUARTET DE CORDA. Amb les veus del contratenor JORDI DOMÈNECH i dels cantants del grup de hip-hop FALSALARMA, han presentat un mostrari de textos amb una visió polièdrica dels diversos tipus de maltractament econòmic que hi ha hagut al llarg de la història de la societat occidental; des de referències literàries com L'escanyapobres de Narcís Oller, L'avar de Molière o El retablo de la avarícia de Valle-Inclán fins a notícies aparegudes sobre recents casos de corrupció. Bevent de fonts tan diverses com la música barroca, el romanticisme, el pop, el minimalisme o les bases modernes, Retaule d'avars esdevé així un magma sonor amb una forta personalitat.

**********************************************************************************

La avaricia, el deseo excesivo de adquirir riquezas, es el pecado capital que ha protagonizado el último y arriesgado proyecto del BROSSA QUARTET DE CORDA. Con las voces del contratenor JORDI DOMÈNECH y de los cantantes del grupo de hip-hop FALSALARMA, el grupo ha presentado un muestrario de textos que ofrecen una panorámica poliédrica de los diversos tipos de maltrato económico que se han producido a lo largo de la historia de la sociedad occidental. Incluyen referencies literarias que van desde L'escanyapobres de Narcís Oller, El avaro de Molière o El retablo de la avaricia de Valle-Inclán hasta noticias aparecidas sobre recientes casos de corrupción. Bebiendo de fuentes tan diversas como la música barroca, el romanticismo, el pop, el minimalismo o las bases modernas, Retable de avaros se convierte en un magma sonoro con una fuerte personalidad.

*********************************************************************************

Greed, that excessive desire to acquire wealth, is the cardinal sin that has featured in the latest and risky project of the BROSSA QUARTET DE CORDA. With vocals by countertenor JORDI DOMÈNECH and singers from the hip-hop group FALSALARMA, they have submitted a sample of texts with a multifaceted vision of the various types of financial abuse that have existed throughout the history of western society, from literary references like Oller's L'escanyapobres (The Poor Stranglers), Molière's L'avare (The Miser) or El retablo de la avarícia (The reredos of avarice) by Valle-Inclán to recent news appearing in cases of corruption. Drawing from sources as diverse as baroque music, romance, pop, minimalism and modern bases, The Greedy Reredos is magma of sounds with a strong personality.

Posted on 2013-02-25 00:46:06.447